Regulamin sklepu internetowego Diet Factory

Dokument określa przede wszystkim zasady, na jakich zawierane są umowy w Sklepie, w tym przedstawia ważne informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz przysługujących Konsumentom prawach.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Dietetykiem
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Usługi świadczone za pomocą drogi elektronicznej
§ 5 Zakupy w sklepie
§ 6 Oświadczenie o prawdziwości danych przekazywanych przez Klienta
§ 7 Konsultacje dietetyczne
§ 8 Produkty elektroniczne
§ 9 Płatności
§ 10 Realizacja zamówienia
§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 12 Dane osobowe

§ 13 Zastrzeżenia

§ 14 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – Polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy dietfactory.pl  prowadzony przez Diet Factory Klaudia Sadkowska z siedzibą pod adresem Staniątki 468, 32-005 Niepołomice, nr NIP 6832121562, nr REGON 527326570
Dietetyk – Diet Factory Klaudia Sadkowska z siedzibą pod adresem Staniątki 468, 32-005 Niepołomice, NIP 6832121562, nr REGON 527326570
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsultacja dietetycznaUsługa dietetyczna to specjalistyczna usługa świadczona przez profesjonalnego dietetyka w celu udzielenia Klientowi wsparcia w kwestiach związanych z żywieniem i zdrowym stylem życia. Dietetyk świadczy usługę drogą elektroniczną, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie lub poprzez stronę internetową sklepu.

Produkt cyfrowy – Produkt, który istnieje w postaci plików komputerowych lub danych cyfrowych, dostępny w formie elektronicznej, do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Bramka płatności – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: przelewy24.pl, e-mail: partner@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwany dalej Serwisem Przelewy24

§ 2 Kontakt z Dietetykiem

 1. Adres pocztowy: Staniątki 468, 32-005 Niepołomice
 2. Adres e-mail: k.sadkowska.dietetyk@gmail.com
 3. Telefon: 664-648-766
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu
  B. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Usługi świadczone za pomocą drogi elektronicznej

 1. Dietetyk świadczy usługi droga elektroniczną na rzecz Klienta, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Dietetyk umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie, co stanowi podstawową usługę świadczoną drogą elektroniczną. Złożenie i opłacenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy z Dietetykiem. Nie ma konieczności posiadania konta w sklepie internetowym, aby dokonać zamówienia.
 3. Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne, które są odpowiednio dostosowane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności podejmuje środki, które zapobiegają pozyskaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby trzecie.
 4. Reklamacje związane z działaniem i funkcjonowaniem Sklepu, Klient może składać za pomocą drogi elektronicznej, przesyłając informację e-mail na adres k.sadkowska.dietetyk@gmail.com. Klient otrzyma od Dietetyka odpowiedź w sprawie reklamacji w przeciągu 14 dni od złożenia zawiadomienia.

§ 5 Zakupy w sklepie

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto.
 2. Dietetyk zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się wskazana cena produktu.
 3. Wybrany do kupienia produkt elektroniczny lub usługę należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący zostaje przekserowany do Bramki Płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. W zależności od przedmiotu zamówienia, pomiędzy Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta umowa:
  1. W przypadku konsultacji dietetycznej – umowa o świadczenie usług,
  1. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Klient oświadcza, że:

a) zapoznał się z konsekwencjami zdrowotnymi/brakiem efektów dietoterapii, wiążącymi się z nieprzestrzeganiem opracowanej diety/zaleceń lub stosowaniem ich w innym niż ustalony przedział czasowy i zobowiązuję się do ich realizowania.

b) zobowiązuje się nie udostępniać otrzymanego jadłospisu, zaleceń żywieniowych oraz innych otrzymanych materiałów osobom trzecim (w tym udostępnianie w Internecie), co mogłoby nieść za sobą konsekwencje zdrowotne u tych osób.

c) został poinformowany o możliwości zadawania pytań i dyskusji.

§ 6 Oświadczenie o prawdziwości danych przekazywanych przez Klienta

 1. Klient dokonując zakupu oświadcza, że:

a) wszystkie informacje przekazane przeze niego w trakcie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, przeprowadzonego przez Dietetyka są zgodne z posiadanym przez niego stanem wiedzy oraz rzetelne, a także zgodne z jego preferencjami żywieniowymi, w związku z czym nie będzie rościć sobie żadnych pretensji z tego tytułu;

b) nie doszło do zatajenia przeze niego informacji o znanych mi chorobach, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, na które cierpi bądź może cierpieć, a także iż przekazał informację o przyjmowanych przeze niego lekach stałych i doraźnych oraz suplementach diety

2. Klient jest zobowiązany do dostarczenia drogą elektroniczną kompletu materiałów, które są niezbędne do rozpoczęcia współpracy, w przeciągu 14 dni roboczych od sfinalizowania transakcji. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów skutkuje przedłużeniem terminu realizacji usługi.

§ 7 Konsultacje dietetyczne

 1. W sklepie Klient może dokonać zakupu konsultacji dietetycznej online. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na adres e-mail podany w zamówieniu terminarz, wg którego ustala z Dietetykiem termin realizacji konsultacji. Klient ma również obowiązek przesłać niezbędne materiały do realizacji współpracy, zgodnie z prośbą Dietetyka.
 2. Po dokonaniu zakupu, oraz odbytej konsultacji, Dietetyk w przeciągu 7 dni roboczych dostarcza na adres e-mail Klienta wytyczne, plany żywieniowe oraz dalsze informację na temat współpracy.
 3. Dietetyk posiada niezbędne kwalifikacje do świadczenia oferowanych świadczeń zdrowotnych.
 1. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 2. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków. 

§ 8 Produkty elektroniczne

 1. W sklepie internetowym Klient może zakupić produkty elektroniczne, takie jak jadłospisy online, e-booki, webinary itp. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta do formularza zamówienia, podczas dokonywania zakupu produktu elektronicznego.
 2. Za dostarczenie zakupionych  treści elektronicznych do Klienta uważa się czas wysyłki wiadomości.
 3. Jadłospisy online oraz inne produkty elektroniczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia dwóch poprawek do jadłospisu w przeciągu 7 dni od jego otrzymania.

§ 9 Płatności

 1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. zwykły przelew na rachunek bankowy Dietetyka: 07 1090 2053 0000 0001 5683 0852;
  1. za pomocą karty płatniczej:
   1. Visa
   1. Visa Electron
   1. MasterCard
   1. MasterCard Electronic
   1. Maestro
  1. za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy24
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 10 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od otrzymania pełnej wpłaty lub po odbytej Konsultacji.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru.
 3. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Dietetyka informację na temat odstąpienia od umowy zakupionego produktu lub usługi – za pomocą pisma drogą elektroniczną.

.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Dietetyk. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  1. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  1. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  1. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku  gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany ofert i cen w Sklepie bez straty dla praw nabytych przez Klienta, szczególnie warunków umów zawartych przed wprowadzeniem zmian.

2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 25.01.2024 roku.